Lactatiekundige

Wat is een lactatiekundige IBCLC?

Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Laction Consultant) is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft aan haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.000 lactatiekundigen IBCLC, verspreid over 102 landen. 

 

De lactatiekundige IBCLC

  • Is een borstvoedingsspecialist die internationaal (d.m.v. examen) gecertificeerd is door de IBLCE.
  • Moet elke 5 jaar opnieuw certificeren op basis van scholingspunten en praktijkuren.
  • Komt in beeld als een normale borstvoedingssituatie afwijkt. 
  • Werkt holistisch; dat betekent dat zij zich niet uitsluitend richt op het voedingsproces. De overdracht van melk is een onderdeel van het borstvoedingsproces en de borstvoedingsrelatie tussen moeder en kind.
  • Beschikt over een veelheid aan competenties, vastgelegd in het beroepsprofiel van de NVL en de IBLCE.

 

Privacy protocol - Wet AVG

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid (verantwoordingsplicht). Hier vind je het privacy protocol zoals opgesteld door NVL.

 

Algemene Voorwaarden

Als vrijgevestigd lactatiekundige IBCLC hanteer ik de algemene voorwaarden van de beroepsvereniging voor lactatiekundigen.
Algemene voorwaarden van lactatiekundigen aangesloten bij NVL.

WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen dus. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding aan banden gelegd.

De WHO-code wil:

  • Borstvoeding beschermen en bevorderen.
  • Dat ouders juiste en voldoende voorlichting krijgen.
  • Dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt.
  • Dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

 

Meer informatie:  https://www.unicef.nl/media/3388597/who-code.pdf

 

Lidmaatschappen

Ik ben lid van VSBB, NvLborstvoeding.com en lactatiekundige.nl

Klachtenprocedure

Wanneer je niet tevreden bent over mijn geleverde diensten, dan hoor ik dit graag. Samen kunnen we mogelijk een passende oplossing vinden.

Als lid van NVL ben ik aangesloten bij de klachtenprocedure NVL. Klachtenprocedure NVL bekijken.


Geschillencomissie Klachtenportaal Zorg

Ik ben lid van Klachtenportaal Zorg en voldoe daarmee aan de eisen van de WKKGZ.

 

Evaluatie

In het kader van de deskundigheidsbevordering zou ik het fijn vinden om een  evaluatieformulier te ontvangen. Dit document kun je downloaden, invullen en mailen naar info@borstvoedingloveandcare.nl

Borstvoeding Love & Care

Triangelstraat 61

6544 VH Nijmegen

06-42093949